מדריך | שינויי גודל העלאת מסד הנתונים ב- PHPMYADMIN

הקדמה :
phpMyAdmin היינה המערכת הכי נפוצה לניהול מסדי נתונים שמאפשרת גישה וניהול של מסד הנתונים דרך הדפדפן.
 
שלב ראשון – התחברות אל הרוט שלנו (SSH)
שלב שני – ניכנס אל התיקייה lib ע"י הפקודה הבאה : cd /user /local/lib
שלב שלישי – נכנס אל הקובץ PHP.INI בכדי לערוך את מגבלת העלאת הנתונים ב- PHPMYADMIN שלנו ע"י הפקודה הבאה :
nano php.ini
 
הערה : ה- nano מסמל את סוג העורך בו נפתח את הקובץ המיועד
כמובן שניתן להשתמש בעורכים נוספים כגון: VI, PICO וכדומה (בהתאם לגרסת הפצת מערכת ההפעלה שעל השרת שלכם)
 
לאחר שנכנסו אל קובץ ההגדרות שלנו (PHP.INI) נחפש את השורה הבאה : =post_max_size
מה שמופיע לאחר הסימן (=) זה גודל הקובץ המרבי המותר להעלאה (בדרך כלל יהיה 2M/8M) את הספרה נשנה לגודל שמתאים לנו לדוגמה : 35M
 
בקובץ הגדרות נחפש גם את השורה הבאה : =upload_max_filesize 
מה שמופיע לאחר הסימן (=) זה גודל הקובץ המרבי המותר להעלאה (בדרך כלל יהיה 2M/8M) את הספרה נשנה לגודל שמתאים לנו לדוגמה : 35M
 
יש לשים לב: שהשורה post_max_size תהייה שווה או גדולה מהשורה upload_max_filesize 
 
לאחר מכן יש לשמור את השינויים שביצענו בקובץ PHP.INI ע"י הצירוף ctrl + X
ואז נתבקש לאשר את פעולת השמירה ע"י הקשה על האות Y שבמקלדת
0

אודות העורך:

You must be logged in to post a comment.